Nieuwbouw ligboxenstal Maatschap Lueb in Wehl

Maatschap Lueb in Wehl nam begin juli 2017 een nieuwe ligboxenstal in gebruik. Het betreft een 3 + 2 rundveestal voor 160 koeien met een BouMatic 2x20GT2 – Dualflo swingover melkstal, cross-over, diepstrooiselboxen, een emissiearme ECO- vloer en een mestscheider. De nieuwe stal biedt plaats aan 160 melkkoeien en voldoet aan de Maatlat Duurzame Veehouderij.

Van Westreenen Adviseurs verzorgde de aanvragen, bestek en aanbestedingen. In hun digitale nieuwsbrief Ruimte! wordt aandacht besteeed aan de stal van Maatschap Lueb.

Wopereis Agrarische Systemen verzorgde de gehele stalinrichting met daarbij 2 stuks JOZ-tech mestrobots.

Wopereis Melksystemen was verantwoordelijk voor de levering en montage van de Boumatic Gascoigne Melotte 2x20GT2 Dualflo swingover melkstal.

 

De Wopereis Groep feliciteert Maatschap Lueb met de nieuwe ligboxenstal en wenst hen veel succes voor de toekomst!

 foto van Wopereis Staalbouw.