16-3-2020: Maatregelen coronavirus

Helaas verspreidt het coronavirus zich steeds verder in Nederland en daarbuiten. De richtlijnen die de verschillende overheden aangeven, geven vooralsnog onvoldoende resultaat. Het is te hopen dat er snel een omslag komt in de stijging van het aantal besmettingen en het aantal personen dat overlijdt. 

Om u en ons te beschermen, zijn wij genoodzaakt om maatregelen te treffen om het coronavirus buiten de deur te houden dan wel verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen. Wopereis voert zo lang mogelijk de normale service en aanverwante werkzaamheden uit in samenspraak met de klant.


Fysiek contact wordt tot een minimum beperkt:

  • extra handhygiëne: géén handen schudden, regelmatig én goed handen wassen en hoesten & niezen in de elleboog.
  • vermijden van samenkomst in grote groepen, houd minimaal 1,50 meter afstand van elkaar.
  • onnodige toeloop van en naar het bedrijf beperken.


Wij vragen aan iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen bij twijfel over de gezondheid. Neem alle adviezen serieus en geef er gehoor aan, zowel op het werk als daarbuiten!